วันดีดีกับเจี๊ยบอ้อม

หมอมีนเป็นแขกรับเชิญเพื่อพูดคุยกันในรายก­าร วันดีดีกับเจี๊ยบอ้อม
เรื่อง ศาสตร์หินนำโชค ออกอากาศวันที่ 3 ตุลาคม 2558
หินนำโชค, หินพยากรณ์, ศาสตร์แห่งหิน, หินแห่งโชคลาถ