สถานที่ติดต่อ สาขา 1 (ตลาดบองมาเช่)

Address: ตลาดบองมาร์เช่ (วัดเสมียนนารี) ถ.ประชานิเวศน์ ห้อง D105 อยู่ด้านในสุดของตลาด หลังอาคารจอดรถ ห้องแรกขวามือ สีม่วงสดใส สไตล์ หมอมีน

Phone: (66) 08 9999 4554

Email: meenthetarot@yahoo.com

สถานที่ติดต่อ สาขา 2 (รัชดาซอย 7)

อยู่ในรัชดา ซอย 7 ในโครงการเดียวกับ Fitness 7

TOP